محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

اساس کمپانی MERCK از سال 1668 میلادی بنا نهاده شد و تا کنون نیز با موفقیت به فعالیت خود در سراسر جهان ادامه داده است.  کمپانی یکی ازمطرح ترین شرکت های فعال در زمینه تولید انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی و دارویی می باشد که در آلمان واقع شده است. دارمشتات محل استقرار دفتر اصلی این کمپانی آلمانی می باشد. Stefan Oschmann مدیر عامل اجرایی شرکت می باشد. این کمپانی در سال 1995 میلادی از سهامی خاص به سهامی عام مبدل گردید. کمپانی آلمان یکی از گسترده ترین شرکت ها در حوزه مواد شیمیایی و دارویی می باشد که دارای حدود 33 هزار نفر کارمند در کشورهای مختلف است. انواع محصولات دارویی و مواد شیمیایی آزمایشگاهی در کمپانی تولید و به کشورهای متعدد عرضه می شود. یکی از محصولات اصلی که در کیمیا پردازان تامین و توزیع می گردد، مواد شیمیایی آزمایشگاهی MERCK می باشد که در این بخش به ارائه آن پرداخته ایم.

 

ایران مرک

فروش  مواد شیمیایی و آزمایشگاهی معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و …

ما چه خدماتی ارائه می دهیم؟

ایران مرک وارد کننده مستقیم مواد شیمایی و کیت های تحقیقاتی از معتبر ترین برند های دنیاست که سابقه سال ها همکاری با دانشجویان، اساتید دانشگاه، شرکت های تولیدی و آزمایشگاه ها دارد.

ما توانسته ایم با وجود تحریم های ناعادلانه علیه کشورمان، مواد شیمیایی اصل و با کیفیت شرکت هایی همچون مرک و سیگما آلدریچ را به دست مصرف کنندگان داخلی برسانیم تا بتوانیم نقشی در فراهم آوردن امکانات جهت پیشبرد تحقیق، تولید و توسعه داشته باشیم.

 

محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

 

برای سفارش و خرید مواد شیمیایی صنعتی با شرکت ایران مرک و سیگما ایران تماس بگیرید :

09128308091 و 09357007743

ایران مرک  : با تشکر از تیم تحقیقاتی پایان نامه من و طراحی سایت اراک

 

مقدار بسته بندی کد نام شرکت نام ماده شیمیایی ردیف
2.5lit 106146 MERCK  متیل ایزو بوتیل کتون 1
2.5lit 106146 MERCK ایزو بوتیل متیل کتون 2
1kg 106560 MERCK سدیم پر بورات 3
1kg 100877 MERCK بنزوکائین 4
25kg 106290 MERCK  سدیم بنزوات 5
2.5lit 101990 MERCK بوتانول 6
2.5lit 101990 MERCK بوتیل الکل 7
2.5lit 100981 MERCK بنزیل الکل 8
25g 106278 MERCK آلیزارین رد 9
1kg 800269 MERCK فوماریک اسید 10
1lit 803060 MERCK دی متیل آنیلین 11
1kg 820846 MERCK نفتالین 12
100g 107759 MERCK سوربیتول 13
1lit 808154 MERCK تیونیل کلراید 14
1kg 100804 MERCK تارتاریک اسید 15
1kg 104982 MERCK پتاسیم هگزا سیانو فراتII 16
1kg 104973 MERCK پتاسیم هگزا سیانو فراتIII 17
500g 102121 MERCK کلسیم نیترات 18
2.5lit 104002 MERCK فرمالدئید 19
250g 107872 MERCK استرانسیوم نیترات 20
1lit 812382 MERCK تیتانیوم تترا کلراید 21
1lit 808307 MERCK تیتانیوم تری کلراید 22
250g 112379 MERCK تیتانیوم پودر 23
100g 112384 MERCK تیتانیوم هیدرید 24
250g 103883 MERCK نیترات آهن III 25
250g 103883 MERCK آهن IIIنیترات 26
100cc 821084 MERCK تترا بوتیل اورتو تیتانات 27
100g 107746 MERCK سیلیکون گریس 28
25g 112412 MERCK یتریوم اکسید 29
100g 102343 MERCK ستیل تری متیل آمونیوم بروماید 30
100g 102343 MERCK هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید 31
250g 801801 MERCK بنزو فنون 32
1kg 807331 MERCK پنتا اریتریتول 33
25g 106161 MERCK مراکساید 34
5g 107225 MERCK 1و10 فنانترولین 35
10g 107223 MERCK 1و10 فنانترولین کلراید 36
100g 806373 MERCK سدیم بور هیدرید 37
500g 822068 MERCK هیدروکسی اتیل سلولز 38
250g 822284 MERCK سدیم 39
250g 104401 MERCK جیوه 40
250g 104401 MERCK وری 41
50g 104425 MERCK جیوهIکلراید 42
50g 104425 MERCK کلمل 43
100g 104417 MERCK جیوهIIکلراید 44
100g 104417 MERCK سوبلمه 45
100g 104465 MERCK جیوه II اکسید 46
100g 104465 MERCK اکسید جیوه 47
50g 104428 MERCK جیوه II یداید 48
50g 104428 MERCK یدور جیوه 49
1lit 803131 MERCK دی اتیلن گلیکول 50
1lit 803131 MERCK دی گلیکول 51
250g 801079 MERCK آلمینیوم ایزو پرو پوکساید 52
250g 801079 MERCK آلمینیوم تری ایزو پروپیلات 53
1kg 100631 MERCK اسید سالسلیک 54
1kg 100631 MERCK سالسلیک اسید 55
1g 814479 MERCK ساماریم 56
10g 112321 MERCK ساماریمIII اکسید 57
25g 101322 MERCK متیل اورنج 58
25g 107233 MERCK فنول فتالین 59
1kg 101084 MERCK آلمینیوم کلراید آبدار 60
100g 801081 MERCK آلمینیوم کلراید خشک 61
1lit 100700 MERCK تیو گلی کولیک اسید 62
1kg 818650 MERCK آدپیک اسید 63
1lit 104365 MERCK n_هپتان 64
1kg 108167 MERCK تیمول 65
1kg 105107 MERCK پتاسیم دی سولفات 66
1kg 104900 MERCK پتاسیم بروماید 67
1kg 104900 MERCK برومور پتاس 68
100g 104907 MERCK پتاسیم بروماید 69
100g 803456 MERCK دابکو 70
1lit 107222 MERCK پراستیک اسید 71
100cc 807471 MERCK پلی فسفریک اسید 72
500g 106591 MERCK تترا سدیم پیرو فسفات 73
500g 106591 MERCK تترا سدیم دی فسفات 74
1kg 102052 MERCK کلسیم استات 75
1kg 102052 MERCK استات کلسیم 76
250g 107660 MERCK لاکتوز 77
1lit 100519 MERCK پرکلریک اسید 78
1kg 818712 MERCK هگزا متیلن تترا امین 79
1kg 818712 MERCK هگزامین 80
1kg 107813 MERCK کلرو قلعII 81
1kg 107813 MERCK قلعII کلراید 82
500cc 108710 MERCK قلعIV کلراید 83
500cc 108710 MERCK کلرور قلعIV 84
2.5lit 100949 MERCK اتیلن گلیکول 85
2.5lit 100949 MERCK منو اتیلن گلیکول 86
2.5lit 100062 MERCK استیک اسید 87
1kg 2722 MERCK مس کربنات 88
1kg 2722 MERCK کربنات مس 89
500g 108849 MERCK اکسید روی 90
500g 108849 MERCK روی اکسید 91
1kg 105999 MERCK منتول 92
1kg 105999 MERCK سولفات منگنز 93
1kg 105999 MERCK منگنز سولفات 94
500g 103819 MERCK پودر آهن 95
500g 103819 MERCK آهن پودر 96
1kg 102483 MERCK اکسید کروم III 97
1kg 102483 MERCK کرومIII اکسید 98
2.5kg 100227 MERCK اکسید کروم VI 99
2.5kg 100227 MERCK کرومVI اکسید 100
2.5kg 100227 MERCK کرومیک اسید 101
500g  112097 MERCK کروم 102
1kg 102487 MERCK کلرور کرومIII 103
1kg 102487 MERCK کرومIII کلراید 104
250g 102481 MERCK نیترات کروم III 105
250g 102481 MERCK کرومIII نیترات 106
5kg 101750 MERCK سولفات باریم 107
5kg 101750 MERCK باریم سولفات 108
5kg 101160 MERCK آمونیوم بی فلوراید 109
5kg 101160 MERCK آمونیوم هیدروژن دی فلوراید 110
250g 101164 MERCK آمونیوم فلوراید 111
250g 101164 MERCK  فلور آمونیوم 112
1kg 106400 MERCK کلرور سدیم 113
1kg 106400 MERCK سدیم کلراید 114
1lit 803116 MERCK دی اتانول امین 115
250g 102103 MERCK کلسیم لاکتات 116
1kg 101201 MERCK آمونیوم پر سولفات 117
1kg 101201 MERCK پر سولفات آمونیوم 118
100g 107398 MERCK نیترات سرب 119
100g 107398 MERCK سرب نیترات 120
250g 105043 MERCK پتاسیم یداید 121
250g 105043 MERCK یدور پتاس 122
25g 118307 MERCK اکتان سولفونیک اسید سدیم سالت 123
1kg 106235 MERCK سدیم استات آبدار 124
2.5lit 105614 MERCK سدیم هیپو کلریت 125
2.5lit 105614 MERCK آب ژاول 126
2.5lit 104374 MERCK n_هگزان 127
1kg 105080 MERCK پتاسیم پر منگنات 128
1kg  105080 MERCK پر منگنات پتاس 129
1lit 808352 MERCK  تری اتیل امین 130
2.5lit 107025 MERCK تترا هیدرو فوران 131
2.5lit 107025 MERCK THF 132
250cc 101945 MERCK بروم 133
2.5kg 107983 MERCK گوگرد 134
1kg 103814 MERCK کلرور آهن III 135
1kg 103814 MERCK آهنIII کلراید 136
2.5lit 109623 MERCK اتیل استات 137
2.5lit 109652 MERCK بوتیل استات 138
2.5lit 100264 MERCK فرمیک اسید 139
1kg 818710 MERCK اوره 140
1kg 105957 MERCK اکسید منگنز 141
1kg 105957 MERCK منگنز اکسید 142
100g 159270 MERCK متیلن بلو 143
500g 106507 MERCK سدیم دی تیونیت 144
1kg 101180 MERCK آمونیوم هپتا مولیبدات 145
1kg 101180 MERCK آمونیوم مولیبدات 146
1kg 101180 MERCK مولیبدات آمونیوم 147
500g 101719 MERCK کلرور باریم 148
500g 101719 MERCK کلرور باریم 149
2.5lit 106050 MERCK دی کلرو متان 150
2.5lit 106050 MERCK متیلن کلراید 151
100g 814725 MERCK پاراتولوئن سولفونیک اسید 152
250g  821125 MERCK پاراتولوئن سولفونیک اسید سدیم سالت 153
1kg 105867 MERCK منیزیم اکسید 154
1kg 105867 MERCK اکسید منیزیم 155
250g 106717 MERCK نیترات نیکل 156
250g 106717 MERCK نیکل نیترات 157
1lit 800947 MERCK اتیلن دی امین 158
1kg 8865 MERCK استارات روی 159
1kg 8865 MERCK روی استارات 160
250g 102700 MERCK فویل مس 161
250g 102700 MERCK مس فویل 162
2.5kg 105882 MERCK سولفات منیزیم 163
2.5kg 105882 MERCK منیزیم سولفات 164
1lit 102222 MERCK کربن تترا کلراید 165
1lit 102222 MERCK تترا کلرور کربن 166
2.5lit 100564 MERCK فسفریک اسید 167
1kg 106482 MERCK سدیم هیدروکسید 168
1kg 106482 MERCK سود 169
500g 113126 MERCK سیلیکون دی اکساید 170
1kg 105833 MERCK منیزیم کلراید 171
1kg 105833 MERCK کلرور منیزیم 172
1kg 101206 MERCK دی امونیوم هیدرو ژن فسفات 173
500g 101126 MERCK آمونیوم دی هیدروژن فسفات 174
100g 101502 MERCK پودر نقره 175
100g 101502 MERCK نقره پودر 176
25g 119203 MERCK نقره کلراید 177
25g 119203 MERCK کلرور نقره 178
100g 101509 MERCK سولفات نقره 179
100g 101509 MERCK نقره سولفات 180
25g 801504 MERCK نقره استات 181
25g 801504 MERCK استات نقره 182
100g 12328 MERCK برومور نقره 183
100g 12328 MERCK نقره بروماید 184
100g 119202 MERCK کربنات نقره 185
100g 119202 MERCK نقره کربنات 186
10g 101506 MERCK پشم نقره 187
10g 101506 MERCK سیم نقره 188
5g 101515 MERCK نقره دی اتیل دی تیو کاربامات 189
5g 101515 MERCK دی اتیل دی تیو کاربامات نقره 190
25g 119208 MERCK اکسید نقره 191
25g 119208 MERCK نقره اکسید 192
2.5lit 102445 MERCK کلروفرم 193
1lit 807051 MERCK پروپیلن کربنات 194
1kg 106560 MERCK سدیم پربورات 195
1kg 106560 MERCK پربورات سدیم 196
1kg 104820 MERCK استات پتاس 197
1kg 104820 MERCK پتاسیوم استات 198
1kg 800673 MERCK استاریک اسید 199
1kg 102069 MERCK کلسیم کربنات 200
1kg 102109 MERCK کلسیم اکسید 201
2.5l 106012 MERCK متانول 202
2.5l 106009 MERCK متانول 203
2.5l 100713 MERCK سولفوریک اسید 204
25kg 108070 MERCK تالک 205
 500kg 102378 MERCK کلسیم کلراید خشک 206
1kg 172570 MERCK کلسیم کلراید آبدار 207
1kg 818707 MERCK سیتریک اسید خشک 208
1kg 100244 MERCK سیتریک اسید آبدار 209
1kg 102555 MERCK کربن اکتیو 210
2.5kg 104206 MERCK گرافیت پودری 211
100g 112196 MERCK ایندیوم 212
10g 112201 MERCK ایندیوم اکسید 213
25g 112202 MERCK ایندیوم سولفات 214
50g 101510 MERCK نیترات نقره 215
50g 101510 MERCK نقره نیترات 216
1lit 800590 MERCK متیل متا اکریلات 217
2.5lit 100014 MERCK استون 218
1kg 102787 MERCK مس سولفات 219
2.5lit 108685 MERCK زایلن 220
 2.5lit 100964 MERCK تترا کلرو اتیلن 221
2.5lit 102832 MERCK سیکلو هگزان 222
2.5lit 100958 MERCK تری کلرو اتیلن 223
2.5lit 105422 MERCK آمونیاک 224
 1lit 800919 MERCK دی بوتیل فتالات 225
1kg 101124 MERCK آمونیوم فسفات 226
1kg 101124 MERCK آمونیوم دی هیدروژن فسفات 227
1kg 106528 MERCK سدیم دی سولفیت 228
5kg 106657 MERCK متیل پارابن 229
5kg 106657 MERCK متیل 4-هیدرو کسی بنزوات 230
5kg 106656 MERCK متیل 4-هیدروکسی بنزوییک اسید سدیم سالت 231
5kg 107428 MERCK پروپیل 4-هیدروکسی بنزوییک اسید سدیم سالت 232
5kg 107428 MERCK پروبیل پارابن سدیم سالت 233
1kg 115345 MERCK آلمینیوم اکسید 234
1kg 115345 MERCK آلومینا 235
1kg 115345 MERCK  اکسید آلمینیوم 236
25g 821233 MERCK پارا متوکسی فنول 237
1kg 106652 MERCK سدیم سولفیت 238
100g 107302 MERCK  پلی ونیل پیرو لیدون 239
100g 107302 MERCK  PVP 240
1kg 107397 MERCK  سرب نیترات 241
2.5lit 106014 MERCK  اتیل متیل کتون 242
1lit 116754 MERCK آب مقطر 243
1kg 103965 MERCK سولفات اهن II 244
1kg 103965 MERCK  آهنIIسولفات 245
1kg 103965 MERCK  سولفات فرو 246
1kg 106303 MERCK  بوراکس 247
1kg 106303 MERCK دی سدیم تترا بورات 248
100g 105691 MERCK لیتیم هیدروکساید 249
1lit 821874 MERCK دی اکتیل فتالات 250
1lit 821874 MERCK DOP 251
500g 818506 MERCK  منیزیم پودر 252
2.5lit 108597 MERCK  آب اکسیژنه 253
2.5lit 108597 MERCK هیدروژن پروکساید 254
1kg 807490 MERCK پلی اتیلن گلیکول 4000 255
1kg 807491 MERCK پلی اتیلن گلیکول 6000 256
1lit 807485 MERCK پلی اتیلن گلیکول 400 257
1lit 807486 MERCK پلی اتیلن گلیکول 600 258
1kg 807488 MERCK  پلی اتیلن گلیکول 1000 259
1kg 106393 MERCK  سدیم کربنات 260
1kg 817034 MERCK  سدیم دودسیل سولفات 261
1kg 817034 MERCK SDS 262
1kg 101091 MERCK  آلمینیوم هیدروکساید 263
100g 802100 MERCK  کلسیم هیدرید 264
100g 101615 MERCK آگار 265
1kg 104928 MERCK  پتاسیم کربنات 266
1kg 104928 MERCK  کربنات پتاسیم 267
2.5lit 107162 MERCK  پارافین 268
1kg 100808 MERCK اکسید تیتان 269
1kg 100808 MERCK تیتان اکسید 270
1kg 100808 MERCK تیتانیوم دی اکسید 271
2.5lit 104092 MERCK گلیسیرین 272
2.5lit 104092 MERCK گلیسیرول 273
2.5lit 100995 MERCK  ایزو پروپیل الکل 274
2.5lit 100995 MERCK 2-پروپانول 275
2.5lit 100443 MERCK  نیتریک اسید 276
1kg 105032 MERCK  پتاسیم هیدروکساید 277
1kg 105032 MERCK  پتاس 278
1kg 104873 MERCK  پتاسیم دی هیدروژن فسفات 279
100cc 820877 MERCK  نیکوتین 280
1kg 101217 MERCK  آمونیوم سولفات 281
5g 112167 MERCK گادولونیوم اکسید 282
1lit 817072 MERCK توئین 20 283
1lit 822185 MERCK توئین 40 284
1lit 822186 MERCK توئین 60 285
1lit 817061 MERCK توئین 80 286
2.5lit 822337 MERCK متازایلن 287
1lit 101769 MERCK پترولیم اتر 288
1kg 107150 MERCK پارافین جامد 289
1kg 100773 MERCK تانیک اسید 290
1kg 106726 MERCK سولفات نیکل 291
1kg 106726 MERCK نیکل سولفات 292
500g 105853 MERCK منیزیم نیترات 293
1lit 807679 MERCK استایرن 294
250cc 804604 MERCK هیدرازین هیدرات 295
1kg 108418 MERCK EDTA 296
1kg 108418 MERCK تترا پلکس III 297
1kg 108418 MERCK اتیلن دی امین تترا استیک اسید دی سدیم سالت 298
1kg 108418 MERCK ادتا 299
250g 108413 MERCK  ادتا آهن دار 300
250g 108413 MERCK EDTA  Fe 301
500g 108439 MERCK ادتا کلسیم 302
500g 108439 MERCK  تترا پلکس کلسیم 303
500g 8414 MERCK  ادتا روی 304
500g 8414 MERCK تترا پلکس روی 305
100g 104819 MERCK پتاسیم تترا پلکس 306
100g 104819 MERCK پتاسیم ادتا 307
100g 108409 MERCK منیزیم تترا پلکس 308
100g 108409 MERCK ادتا منیزیم 309
25g 102836 MERCK سیستئین 310
1kg 106346 MERCK  سدیم دی هیدروژن فسفات 311
1kg 106345 MERCK  سدیم دی هیدروژن فسفات دی هیدرات 312
100g 800408 MERCK مالئیک انیدرید 313
1kg 800380 MERCK مالئیک اسید 314
2.5lit 100471 MERCK اولئیک اسید 315
1kg 106535 MERCK سدیم نیترات 316
250g 105741 MERCK مولکول سیو 317
1kg 108815 MERCK روی کلراید 318
1kg 108815 MERCK  کلرو روی 319
1lit 800858 MERCK اتیلن گلیکول منو متیل اتر 320
1lit 800858 MERCK 2-متوکسی اتانول 321
1lit 801554 MERCK بوتیل گلیکول 322
1lit 801554 MERCK اتیلن گلیکول منو بوتیل اتر 323
1lit 800857 MERCK اتیلن گلیکول منو اتیل اتر 324
1lit 800856 MERCK اتیلن گلیکول دی متیل اتر 325
1lit 800856 MERCK 1 و 2 دی متوکسی اتانول 326
1lit 807291 MERCK اتیلن گلیکول منو فنیل اتر 327
1lit 807291 MERCK 2-فنوکسی اتانول 328
1kg 104862 MERCK  پتاسیم دی کرومات 329
1kg 104862 MERCK  دی کرومات پتاس 330
10g 112151 MERCK  دیسپرسیم اکسید 331
1lit 820833 MERCK  دی متیل سولفوکساید 332
1lit 820833 MERCK DMSO 333
2.5lit 103053 MERCK DMF 334
2.5lit 103053 MERCK  دی متیل فرمامید 335
1kg 106236 MERCK سدیم استات خشک 336
1kg 102160 MERCK سولفات کلسیم 337
1kg 102160 MERCK کلسیم سولفات 338
1lit 102214 MERCK  کربن دی سولفید 339
1kg 817023 MERCK BHA 340
1kg 817023 MERCK بوتیل هیدروکسی آنیزول 341
1kg 817074 MERCK BHT 342
1kg 817074 MERCK بوتیل هیدروکسی تولوئن 343
1kg 802800 MERCK کاپرو لاکتوم 344
1kg 100492 MERCK اگزالیک اسید 345
1kg 100492 MERCK اسید اگزالیک 346
2.5lit 108387 MERCK تری اتانول امین 347
2.5lit 108749 MERCK 1و1و1 تری کلرو اتان 348
1kg 104228 MERCK صمغ عربی 349
1kg 104228 MERCK گام عربیک 350
5g 804190 MERCK  دی متیل وری 351
1kg 101145 MERCK آمونیوم کلراید 352
1kg 101145 MERCK نشادر 353
1g 807340 MERCK هگزو کلرو پلاتینیک اسید 354
1g 807340 MERCK کلرو پلاتینیک اسید 355
1g 101582 MERCK طلا تری کلراید 356
1g 101582 MERCK تترا کلرو اوریک اسید 357
1g 101582 MERCK گلد تری کلراید 358
1g 807110 MERCK پالادیم کلراید 359
1g 807110 MERCK کلرور پالادیم 360
1g 807107 MERCK پالادیم اکسید 361
1g  807107 MERCK اکسید پالادیم 362
1g 818056 MERCK پالادیم استات 363
1g 818056 MERCK استات پالادیم 364
1g 807632 MERCK رودیم کلراید تری هیدرات 365
1g 807632 MERCK کلرور رودیم 366
1g 12313 MERCK رودیم اکسید 367
1g 12313 MERCK اکسید رودیم 368
1g 12318 MERCK روتنیوم کلراید 369
1g 119247 MERCK روتنیوم کلراید 370
1g 810560 MERCK روتنیوم اکسید 371
1g 12319 MERCK روتنیوم رد 372
1g 119249 MERCK روتنیوم رد 373
50g 107714 MERCK سلنیوم بلک 374
50g 800653 MERCK سلنیوم دی اکساید 375
50g 800653 MERCK دی اکسید سلنیوم 376
25g 106689 MERCK سدیم دی اتیل دی تیو کاربامات 377
25g 106689 MERCK دی اتیل دی تیو کاربامات 378
25g 8476 MERCK اورانیوم نیترات 379
برترین مطالب سایت :
فروش محیط کشت OSA | خرید محیط کشت OSA

نمایندگی مرک آلمان

اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – نمایندگی مرک آلمان
نمایندگی مرک آلمان و سیگما آلدریچ - فروش کیت آزمایشگاهی و محیط کشت,
تهران, ایران 02166074277
تلفن: 09357007743
تلفن دوم: 09128308091
رایانشانی: safirazmakian@gmail.com
URL: https://iran-merck.ir

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای خرید با 09357007743 در تماس باشید.