محیط کشت میکروبی چیست | محیط کشت میکروبی مرک آلمان

محیط کشت میکروبی چیست | محیط کشت میکروبی مرک آلمان :

برای اطلاع از قیمت های دقیق مواد شیمیایی محیط کشت با شماره ی زیر تماس بگیرید. 

محیط کشت میکروبی فرآیندی است که باکتری ها را در شرایطی مناسب قرار می دهد تا توانایی رشد و تکثیر را داشته باشند. میکروب ها به طور کلی موجودات تک سلولی هستند و توانایی انجام اعمال حیاتی خود را به صورت مستقل دارند. یعنی برای تکمیل نیاز های خود مانند آب و غذا نیاز به موجود دیگری ندارند. محیط کشت انواع مختلفی دارد که شامل محیط کشت مایع، جامد، نیمه جامد، مغذی، انتخابی، غنی شده، پایه، ترابری، اختصاصی و… می باشد.

مواد شیمیایی محیط کشت میکروبی

مواد شیمیایی محیط کشت با توجه به نوع محیط متفاوت است. نمونه ای از انواع مواد شیمیایی محیط کشت که در تمامی محیط های کشت کاربرد دارد را در این قسمت نام برده ایم:

مواد شیمیایی محیط کشت آگار:

 • B12 اینوکالوم براث
 • بایل اسکولین آگار
 • بریلیانتگرین آگار مودیفاید
 • کلر امفنیکلیست گلوکز آگار
 • لوری سولفات براث
 • مالاشیت گرین براث
 • پیتون واتر
 • ملیک آگار
 • رز بنگال آگار
 • تتراتیونات براث
 • اورنج سرم آگار

مواد شیمیایی محیط کشت آسپارژین براث:

 • B12 کالچر آگار
 • بیف اکستراکت آگار
 • بروسلا براث
 • اندو آگار
 • دکستروز آگار
 • لایزین دی
 • مک کانکی براث
 • پلیت کانت آگار
 • استارچ آگار
 • قرص دینگر

موادشیمیایی محیط کشت آزاید دکستروز براث:

 • B12
 • بیف اکستراکت پودر
 • برین هارت اینفیوژن ها آگار
 • بروسلا براث
 • سیتریماید آگار
 • دیوسکی کولات
 • لیور براث
 • مک کانکی آگار
 • نوترینت براث
 • ss agar
 • کریپتون
 • اوره براث

مواد شیمیایی محیط کشت ATP agar:

 • آمیزترانسپورت
 • بیردپاکر آگار
 • بلاد آگار
 • بروسلا آگار
 • کری بیلرمدیوم
 • کوکدمیت
 • ای سی براث
 • ژلاتین
 • لیتموس میلک
 • مالت آگار
 • SPS agar
 • اوره آگار
 • SPS
 • لایزین آیرون آگار
 • pplo agar
 • فنل رد براث بیس
 • مولر هینتون براث
 • کوکد میت
 • بیرد پارکر آگار

مواد شیمیایی محیط کشت ATP broth:

 • اسید براث
 • باسیلیوس سیریوس آگار
 • بریلیانت گرین بایل براث
 • کامپیلوباکتر آگار
 • دیوکسی کولات آگار
 • لیور براث
 • مالونات براث
 • نیترات براث
 • فنل رد آگار بیس
 • pplc broth
 • مولر هینتون آگار
 • کالومبیا بلاد آگار
 • SIM medium
 • EC broth
 • لوریل سولفات
 • تریپتون سویا براث
 • PE2 medium

مواد شیمیایی مناسب برای محیط کشت انتخابی، برلیات گرین آگار مرک آلمان می باشد. این ماده صرفا جهت جداسازی سالمونلاها می باشد. توجه کنید که برای جداسازی saltyphi و یا shigella به هیچ عنوان استفاده نکنید. استفاده از نیترات براث قبل از انجام کشت امکان جداسازی سالمونلا را افزایش می دهد.

ماده ی شیمیایی مناسب برای این محیط، مایع نوترینت می باشد و نوعی محیط کشت ریزاندامگان شناسی می باشد که برای رشد باکتری های سخت پسند مناسب است. باکتری ها در این محیط رشد می کنند و در نهایت سوپی شکل می شوند.

ماده شیمیایی تریپل شوگر ایرون آگار، برای محیط کشت تشخیص باکتری های روده ای مناسب است. کشت در این محیط به صورت عمقی_سطحی صورت میگیرد.

ماده ی شیمیایی مولر هیلتون آگار برای آزمایش تعیین حساسیت ارگانیسمها نسبت به آنتی بیوتیک ها مورد استفاده قرار میگیرد. کاربرد دیگر این ماده در محیط تست هیدرولیز نشاسته می باشد.

ماده ی شیمیایی لاکتوز براث مرک برای محیط کشت تشخیص کلیفرم ها در آب و فاضلاب به کار می رود. این محیط به شکل مایع است و در لوله های آزمایش تقسیم می شود.

 

فرو ش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی با ایران مرک نمایندگی مرک آلمان در ایران و با تشکر از تیم طراحی پایان نامه من

09357007743

[wpseo_address show_state="1" show_country="1" show_phone="1" show_phone_2="1" show_fax="1" show_email="1" show_url="1" show_logo="1"]