لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی

لیست برخی از مواد شیمیایی آزمایشگاهی :

با تشکر از سیگما ایران و ایران مرک

اسید سولفوریک
اسیدنیتریک
اسیدکلریدریک
اسیدفسفریک
اسیدسیتریک
اسید استیک
اسیداگزالیک
اسیدبنزوئيك
هیپوکلریک اسید
پرکلریک اسید
کلریک اسید
اسید نیتریک
هیپوبرومیک اسید
پربروميك اسيد
برومیک اسید
یدیک اسید
انواع اسیدهای دیگر آزمایشگاهی
فلوریدریک اسید
متانل
متانول 99.9
اتانول99.9
اتانول مطلق
ان يوتانل
پروپانول
پنتانول
هگزانول
ان هگزان
اتیل استات
کلروفرم
دی متیل فرمامید
دی متیل سولفوکسید
انواع حلال های آزمایشگاهی
اتر
دی اتيل اتر
دی متیل اتر
استون
زایلن
تولوئن
هگزان
هپتان
پنتان
دواتيل هگزانول
فنل
ترکیبات فنل
ترکیبات ید
سدیم
نمک های سدیم
منیزیم
ترکیبات منیزیم
منگنز
ترکیبات منگنز
پتاسیم
ترکیبات و نمک های پتاسیم
کلسیم
نمک های کلسیم
ترکیبات کلسیم
آب برم
لیتم
ترکیبات لیتم
انواع نمک های معدنی دیگر
انواع فلزهای واسطه
ترکیبات آهن
پارازایلن
دی کرومات پتاسیم
دی کرومات آمونیم
دی کرومات سدیم
پرمنگنات سدیم
منگنز دی اکسید
پتاسیم کلرايد
انواع سولفات ها
انواع نیترات ها
انواع فسفات ها
انواع نیتريت ها
انواع سولفیت ها
آب اکسیژنه
سيانيدها
کلریدها
کلریت ها
هیپوکلرید
پرکلراسید
کلرات ها
برومیدها
يديدها
بنزوات ها
کربناتها
تتراکلریدکربن
فرمالین
اوره
ترکیبات اوره
ترکیبات آمونیم
گوگرد
ترکیبات گوگرد
فسفر
ترکیبات فسفر
انواع معرف ها و شناساگرها
کاتالیزگرها
آمیدها
آمین ها
استرها
اسیدهای آلی
اسیدهای چرب
انواع آلدئیدها
کتونها
انواع پلی مر
وينيل كلرايد
وينيل الكل
انواع دیگر هالوژنها
انواع فلز
انواع نافلز
مونواتيلن كلرايكول
دي اتيلن گلايكول
تري اتيلن گلايكول
پلي اتيلن گلايكول
بوتيل گلايكول
اتيلن گلايكول
تربانتين
انواع ديگر حلال ها
بوتيل استات
اتيل استات
تتراكلرو اتيلن
تري كلراتيلن
دي كلر اتيلن
پركلرواتيلن
دي متيل فرمالين
آمونياك
و …

برترین مطالب سایت :
فروش مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ و مرک آلمان از سیگما آلدریچ ایران | 09357007743

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی

.
محصول1L2.5L4L10L20L
اتيل استات220,000R(PE)450,000R(PE)700,000R(PE)1,490,000R2,950,000R
استون220,000R(PE)450,000R(PE)700,000R(PE)1,490,000R2,950,000R
اسيد استيك    10%150,000R(PE)300,000R(PE)500,000R(PE)—–———
اسيد استيك گلاسيال200,000R(PE)450,000R(PE)700,000R(PE)1,350,000R2,500,000R
اسيد سولفو كروميك220,000R(PE)500,000R(PE)700,000R(PE)—–—–
اسيد سولفوريك   91%           —–—–600,000R(PE)—–—–
اسيد سولفوريك    98%220,000R(BOT)450,000R (PE)600,000R(PE)1,200,000R———
اسيد سيتريك    50%          —–—–350,000R(PE)700,000R1,300,000R
اسيد سيتريك    20%          —–—–200,000R(PE)400,000R800,000R
اسيد فرميك       85%220,000R(PE)450,000R(PE)700,000R(PE)1,500,000R—–
اسيد فسفوريك       85%250,000R(PE)550,000R(PE)850,000R(PE)—–—–
اسيد كلريدريك       37%250,000R(PE)500,000R(PE)800,000R(PE)1,500,000R2,750,000R
اسيد نيتريك   صنعتی   55%        —–—–—–—–inquire
اسيد نيتريك 65%250,000R(PE)500,000R(PE)750,000R(PE)1,500,000R2,900,000R
اتیلن گلیکول   اروپا220,000R(PE)450,000R(PE)700,000R(PE)1,500,000R2,950,000R
ايزوپروپانول220,000R(PE)450,000R(PE)700,000R(PE)1,400,000R2,800,000R
آب اكسيژنه  33%200,000R(PE)450,000R(PE)750,000R(PE)1,450,000R——-
آب ديونايز 20,000R(PE)50,000R(PE)100,000R(PE)140,000R(PE)220,000R(PE)
آب ژاول5%——-——-——-——-300,000R
آب ژاول12%——-——-——-——-600,000R
آمونياك     25%170,000R(PE)350,000R(PE)450,000R(PE)850,000R1,300,000R
بوتانول250,000R(PE)490,000R(PE)750,000R(PE)1,500,000R2,900,000R
پارافين جامدKg: 250,000R                5Kg: 1,200,000R   
پارافين مايع 220,000R(PE)450,000R(PE)700,000R(PE)1,500,000R2,900,000R
پتروليوم اتر      40-60220,000R(PE)450,000R(PE)700,000R(PE)1,500,000R2,900,000R
تولوئن220,000R(BOT)450,000R(PE))700,000R(PE)1,500,000R2,950,000R
زايلن250,000R(BOT)600,000R|(PE)900,000R(PE)1,600,000R3,100,000R
فرمالين  37%170,000R(PE)280,000R(PE)390,000R(PE)590,000R890,000R
فرمول    2000 & 3000200,000R(PE)————–400,000R(PE)————-900,000R
فنل  5% در آب440,000R(PE)990,000R(PE)1,690,000R(PE)inquireinquire
كلروفرم450,000R(BOT)980,000R(PE)—–—–—–
گليسرين  99.5%- دارویی220,000R(PE)450,000R(PE)700,000R(PE)1,500,000R2,900,000R
متانول  99.7%170,000R(PE)270,000R(PE)390,000R(PE)800,000R1,500,000R
متيلن كلرايد220,000R(BOT)450,000R(PE)700,000R(PE)1,490,000R2,950,000R
هگزان      % 96220,000R(BOT)450,000R(PE)700,000R(PE)1,490,000R2,900,000R
برترین مطالب سایت :
طبقه بندی مواد شیمیایی برای فروش در ایران مرک

نمایندگی مرک آلمان

اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – نمایندگی مرک آلمان
نمایندگی مرک آلمان و سیگما آلدریچ - فروش کیت آزمایشگاهی و محیط کشت,
تهران, ایران 02166074277
تلفن: 09357007743
تلفن دوم: 09128308091
رایانشانی: safirazmakian@gmail.com
URL: https://iran-merck.ir

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای خرید با 09357007743 در تماس باشید.